Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

 

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Hempyend Kft. (székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 7. 1. , adószám: 27281701-2-42.), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

1. Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Hempyend Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 7. 1. 

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: contact@hempyend.com

Cégjegyzékszáma:  01-09-351831

Adószáma: 27281701-2-42. 

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-09-351831/5 

Telefonszámai: +36 30 2812727 / +36 30 5306950

A szerződés nyelve: magyar 

 

2. Alapvető rendelkezések

2.1.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2.

Jelen szabályzat hatályos 2020.09.23 napjától és visszavonásig az is marad. A szolgáltató egyoldalúan módosíthatja a szabályzatot. A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról szóló hirdetményét – annak hatálybalépését legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően – köteles a honlapon közzétenni. A Felhasználó felelőssége, hogy a módosítás tartalmát megismerje, illetve arról a Szolgáltatónál vagy a Honlapon tájékozódjon.

A jelen ÁSZF nyilvános, azt a honlapon bárki megtekintheti és megismerheti. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

3. Adatkezelési szabályok

A szolgáltató adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

https://hempyend.hu

 

4. Megvásárolható termékek köre

4.1.

A weboldalon megjelenített termékek kizárólag online, a webshopon keresztül kerülnek értékesítésre. A feltüntetett termék árak tartalmazzák az áfát és tartalmazzák a szállítás és csomagolás költségeit is. A feltüntetett áron kívül a Felhasználónak egyéb fizetési kötelezettsége nincs.

4.2.

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

4.3.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

 

5. A rendelés menete / Regisztráció

Felhasználó a webshopban feltüntetett termékeket, a termékek melletti „kosárba” gomb segítségével helyezheti a „kosarába”. A kosárba helyezés után, a kosárba helyezett termékek darabszámával megjelenik egy kosár ikon, melyre kattintva Felhasználó láthatja a kosarába helyezett termékeket, azok részletes adataival (megnevezés, darabszám, nettó ár, bruttó ár, áfa értéke), valamint az összesített összeg adatokat.

A törlés („x”) ikonra, valamint a („+ -”) ikonokra kattintva Felhasználó beállíthatja illetve módosíthatja a kosárba rakott termékek darabszámát.

A „megrendelés véglegesítése” gombra kattintva lehet megkezdeni a megrendelés adatainak megadását, valamint kiválasztani hogy a felhasználó szeretne-e egyúttal regisztrálni is az oldalon egy felhasználói fiókot. A felhasználói fiók a rendelési folyamat során megadott adatokkal jön létre, melyek később a felhasználói fiókba belépve bármikor módosíthatók.  

A felhasználó tudomásul veszi, hogy megrendelésével fizetési kötelezettsége keletkezik.

Felhasználó Online bankkártyás fizetéssel vagy utánvétes fizetéssel rendezheti megrendelésének értékét. Bankkártyás fizetés esetén, a „fizetés” gombra kattintva Felhasználó átirányításra kerül a Barion Payment Zrt. fizetési oldalára, ahol biztonságosan fizethet bankkártyájával vagy Barion tárcájával. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Utánvétes fizetés esetén a megrendelt termékek vételárát a futárnál kell átvételkor, készpénzzel rendezni.

A szolgáltató webáruház köteles a felhasználó megrendelésének megérkezését a felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a felhasználóhoz nem érkezik meg, a felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve a felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

Amennyiben a webshop szolgáltatásában a megrendelési folyamat során bármilyen nem várt hiba keletkezik, úgy fenntartjuk a jogot az utólagos korrekcióra, melyről a felhasználót azonnal tájékoztatjuk az módosításokról. A felhasználó még ezt követően megerősítheti vagy elutasíthatja a megrendelését.

A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza, vagy esetleges megállapodás esetén a felhasználó email címére kapja meg elektronikus formában. A felhasználó a kapott csomagot köteles a futár előtt megvizsgálni. Sérülés esetén jegyzőkönyvet kell kérni miután a csomagot nem köteles átvenni. Jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

A felhasználó a rendelési adatok megadása során minden esetben visszaléphet az előző fázisba, ahol módosíthatja a megadott adatait. A megrendelés leadását követően megrendelési adat módosítására elérhetőségeink valamelyikén van lehetőség.

A nem időben beérkező módosítási kérelem miatti szállítási problémák miatt felelősséget a szolgáltató nem tud vállalni.

 

6. Megrendelések feldolgozása és teljesítés

6.1.

A megrendelések a Webshippy logisztikai rendszerén keresztül kerülnek kiszállításra a felhasználó részére. Munkanapokon a 12:00 -ig beérkező rendelések aznap kerülnek feldolgozásra. Ha ez megtörtént, a csomag a következő munkanapon kerül kiszállításra.

6.2.

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

6.3.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

 

7. Elállás joga

7.1.

A Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

7.2.

A Felhasználó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (ii.26.) Korm. Rendelet 2. Mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

A termék visszaküldésének költségét a Felhasználónak kell viselnie, a szolgáltató nem vállalta e költség viselését.

7.3.

Felhasználó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk.

Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy szolgáltató címen leadni.

Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Felhasználó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. 

A Felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését. A visszatérítést szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó szolgáltató részére.

A Felhasználó csak a termék jellegének és tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog csak a polgári törvénykönyv szerinti Felhasználónak minősülő felhasználókat illeti meg.

 

8. Jótállás, Szavatosság

Jelen szerződés tárgyát képező termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek a termékek csomagolásán vagy dokumentációján találhatók. 

Hibás teljesítés esetén a szavatosságra, illetve jótállásra vonatkozó igényre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.), a Felhasználói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben, továbbá a Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletben foglaltak irányadóak.

 

8.1.

Kellékszavatosság

Felhasználó Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint. 

Felhasználó - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 

Felhasználó kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette Felhasználó, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat. 

A kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül, a Felhasználó által elvárható rendeltetésre figyelemmel, a Felhasználónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül végzi el a Szolgáltató. Amennyiben Szolgáltató nem tud eleget tenni a határidőn belüli javításnak, illetve cserének, akkor Felhasználó jogosult megfelelő árleszállítást kérni vagy elállni a szerződéstől, azaz a hibás termék visszaszolgáltatása fejében teljes vételár-visszatérítést követelni. 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

Felhasználó az általa választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Szolgáltató adott okot. 

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, legkésőbb a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó nem érvényesítheti.Felhasználó Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben Felhasználó igazolja, hogy a terméket Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt. 

Szavatossági igény a számla bemutatásával érvényesíthető, a vásárlást követő 2 éven belül, ha a meghibásodás a vásárláskor már meglévő gyári hibából ered. 

Az első hat hónapban Szolgáltató köteles a szavatossági igényt elintézni. Hat hónapon túl Felhasználó az illetékes Felhasználóvédelmi szervhez fordulhat. 

Ha a szerződő felek a szavatossági igény érvényesítése során nem tudnak megállapodni, Felhasználó a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

 

8.2.

Termékszavatosság

A termék hibája esetén a Felhasználó - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy Szolgáltatójával szemben gyakorolhatja Felhasználó. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania. 

A gyártó, illetve Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak, illetve Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő a fentiek közül egy okot bizonyítania. 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Felhasználó. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

8.3.

Étrend-kiegészítőkre vonatkozó eltérő szabályozás 

Az étrend-kiegészítőkre az étrend-kiegészítőkről szóló 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet rendelkezései alkalmazandóak. 

Szavatossági, illetve jótállási igény étrend-kiegészítőkre vonatkozóan nem érvényesíthető. 

Étrend-kiegészítők esetében higiéniai okokból, illetve mert természetüknél fogva nem szolgáltathatóak vissza, Felhasználó nem élhet az elállás jogával abban az esetben, amennyiben a megvásárolt étrend-kiegészítőt már használatba vette (felbontotta, fogyasztott belőle). Amennyiben például Felhasználó egy étrend-kiegészítő szedését megkezdte, érthető módon már nem tudja visszaszolgáltatni a terméket, így a vételár visszafizetését sem követelheti. Szolgáltató tehát kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású étrend-kiegészítő visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat Felhasználó részére megtéríteni. 

Felhasználó élhet elállási jogával, amennyiben a terméket bontatlan állapotban visszaszolgáltatja Szolgáltató részére. Előfordulhat ugyanis, hogy a honlapon található tájékoztatás csak szűk körű információt tartalmaz a termék használatának ellenjavallatairól, azonban a dobozon lévő címke vagy a mellékelt használati útmutató alapján kiderül, hogy az tartalmaz olyan összetevőt is, amelyre Felhasználó érzékeny, esetleg rendszeresen szedett gyógyszerével, ismert betegségével összeférhetetlen. Amennyiben ezt még a doboz (amiben már közvetlenül csak a kapszulák, tabletták, stb. vannak) felbontása előtt ellenőrizte, visszaküldheti a terméket. Felhasználó ebben az esetben sem köteles elállása okát indokolni. Szolgáltató ebben az esetben a termék visszaküldését követően visszatéríti Felhasználó részére a teljes vételár összegét a korábbiakban leírtak szerint.

 

9. Egyéb rendelkezések

9.1 

Instagram játékszabályzat

A játék szervezője a Hempyend Kft. (1065 Budapest, Bajcsy-Zsiliszky út 7. 1.) nyereményjátékot hirdet a @hempyend Instagram oldalán. 

A játék időtartama

A nyereményjáték időtartama: Az Instagram posztban meghatározott időtartam. 

Sorsolás: Az Instagram posztban meghatározott időpontban. 

Eredményhirdetés a sorsolás napján történik meg. 
A szervező a résztvevő Játékosok közül a sorsolás napján elektronikus sorsolás útján választ ki 1 nyertest véletlenszerűen, amit Instagram oldalán elérhetővé tesz. 

Kik vehetnek részt a játékban? 

A Játékban részt vehet minden, Instagram felhasználó természetes személy, aki magyarországi  postázási címmel rendelkezik és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban. A nyeremények sorsolásán csak azok vehetnek részt, akik a nyereményjáték időszakában teljesítették a nyereményjáték kiírásának feltételeit. 

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a szervezők és azok közeli hozzátartozói. 

A „NYERJ HEMPYEND CBD OLAJAT” elnevezésű nyereményjáték feltételei 

A játékban azok vehetnek részt, akik a poszt alá kommentelik kinek ajánlanák a @hempyend CBD olajat és bekövetik az oldalunkat! 

A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan kommentekért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú, témájú részvételek helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának. A szervező továbbá, fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, illetve kiegészítésére. 

Nyeremény

Egy Hempyend 5% Teljes Spektrumú CBD olaj 10ml, melyet GLS futárszolgálat segítségével házhoz szállítunk a nyertesnek. 

Nyertes értesítése 

A nyertest Instagram bejegyzésben és privát üzenetben értesítjük. A sikeres kapcsolatfelvételt követően a nyeremény szállításának pontos feltételeiről tájékoztatást kap. 

Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a nyertes nevét az Instagramon. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a neve a nyereményjátékkal kapcsolatban nyilvánosságra kerüljön. 

Adatkezelés

Az adatkezelés a nyereményjáték lebonyolítása és a nyeremény átvétel igazolásának céljából történik és az ehhez szükséges ideig tart. Mivel online sorsoló rendszer segítségével lesz kisorsolva a nyertes a bejegyzés hozzászólói közül, harmadik személy részére is elérhetők lesznek a hozzászólók felhasználói nevei. Nyeremény esetén a Szervező a megadott személyes adatokat továbbítja a szállítónak.  

A nyereményjátékot semmilyen formában nem támogatja az Instagram, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz, az Instagram platform használatán túl. 

Egyéb rendelkezések

A Szervező nem vállal felelősséget a felhasználó, nyertes mulasztásából eredő következményekért. Abban az esetben, ha a nyertest nem lehet értesíteni, vagy nem reagál az értesítésre (ha az illető a Instagram üzenetet nem olvassa el, nem kapja meg, nem jelez vissza a nyeremény átvételével kapcsolatban stb.) Amennyiben a nyertes nyereményét a futártól nem veszi át anyereményét elveszíti. 

A nyeremény visszautasítható, de készpénzre nem váltható! 

Az Hempyend Kft. jogosult arra, hogy jelen promóciós játékot bármely időpontban technikai, kereskedelmi vagy működési okból megszüntesse vagy a jelen játékszabályzatot megváltoztassa, ebben az esetben gondoskodik a játék résztvevőinek megfelelő tájékoztatásáról. 

 

Budapest, 2021. 10. hó 01. nap